Ceník2

Bezdrátové hlasování – účast na shromáždění

Cena za naše služby je stanovena součtem několika položek. Tou první je počet požadovaných kufříků na shromáždění. Jeden kufřík obsahuje 50 kusů bezdrátových ovladačů na hlasování. Druhou položkou je počet registračních míst a s tím spojený počet našich pracovníků, kteří na shromáždění dorazí. U domů do velikosti 30 jednotek, je pro registrační místo počítáno s jedním pracovníkem, u větších domů je pak standardní registrační místo se dvěma pracovníky. Poslední položkou jsou pak doplňkové služby jako zápis, moderování a zapůjčení ozvučení. 

1 kufřík (50 ks bezdrátových hlasovacích ovladačů): 2.000 Kč

1 registrační místo (dům do 30 jednotek, jeden pracovník): 2.000 Kč

1 registrační místo (dům 30 a více jednotek, dva pracovníci): 3.000 Kč 

Zpracování zápisu ze shromáždění*: 2.500 Kč

Moderování shromáždění: 1.500 Kč  

Zapůjčení ozvučení (reproduktor + 2 mikrofony): 500 Kč

Zapůjčení projektoru a plátna: 1.500 Kč

V případě neusnášeníschopného shromáždění poskytujeme slevu ve výši 20 % z registračního místa a kufříků.

 

Modelový příklad stanovení ceny pro malé SVJ

Dům má 30 bytových jednotek a výbor SVJ kromě hlasování objednává zpracování zápisu.

Cena je pak stanovena:

1 kufřík: 2.000 Kč

1 registrační místo do 50 jednotek: 2.000 Kč

Zpracování zápisu ze shromáždění*: 2.500 Kč

Celková cena našich služeb: 6.500 Kč (konečná cena, neplátci DPH)

Modelový příklad stanovení ceny pro velké SVJ

Dům má 170 bytových jednotek a výbor SVJ kromě hlasování objednává moderování shromáždění.

Výbor SVJ ví, že účast na shromáždění bývá přes 60 %, proto objednává 3 kufříky. Aby se u registrace netvořily dlouhé fronty, požaduje výbor SVJ 2 registrační místa.

Cena je pak stanovena:

3 kufříky: 6.000 Kč

2 registrační místa od 50 jednotek: 6.000 Kč

Moderování shromáždění: 1.500 Kč

Celková cena našich služeb: 13.500 Kč (konečná cena, neplátci DPH)

Zpracování výsledků – hlasování per rollam

Mimo hlasování na shromáždění provádíme také vyhodnocení výsledků hlasování per rollam. K vyhodnocení výsledků nám stačí zaslat hlasovací lístky. Cena zpracování se odvíjí od velikosti objektu a počtu usnesení. V případě zájmu zpracujeme k hlasování také zprávu.

Příprava per rollam (příprava hlasovacích lístků a průvodního dopisu): 2.500 Kč + poštovné a balné dle počtu jednotek

Stažení dat z katastru: 200 Kč  

Ověření usnášení-schopnosti každých započatých 50 jednotek: 500 Kč 

Vyhodnocení jednoho hlasování: 500 Kč

Zpracování zprávy z hlasování per rollam: 1.250 Kč

 

Modelový příklad stanovení ceny pro malé SVJ

Dům má 30 bytových jednotek a hlasuje se o 3 usneseních. 

Cena je pak stanovena:

Stažení dat z katastru: 200 Kč  

Ověření usnášení-schopnosti: 500 Kč

Vyhodnocení 3 hlasování: 1.500 Kč 

Hlasování per rollam bylo usnášení-schopné, proto jsme vyhodnotili 3 hlasování a celková cena našich služeb činí 2.200 Kč (konečná cena, neplátci DPH)

  

Modelový příklad stanovení ceny pro velké SVJ

Dům má 170 bytových jednotek, hlasuje se o 4 usneseních a výbor SVJ kromě vyhodnocení hlasování objednává zprávu.

Cena je pak stanovena:

Stažení dat z katastru: 200 Kč  

Ověření usnášení-schopnosti: 2.000 Kč

Vyhodnocení 4 hlasování: 2.000 Kč 

Zpracování zprávy z hlasování per rollam: 1.250 Kč

Hlasování per rollam bylo usnášení-schopné, proto jsme vyhodnotili 4 hlasování a celková cena našich služeb činí 5.450 Kč (konečná cena, neplátci DPH)

Zajištění aktualizace údajů na rejstříkovém soudu

Zajistíme kompletní agendu k aktualizaci údajů na rejstříkovém soudu. Jedná se o přípravu čestných prohlášení, příprava návrhu zápisu ze schůze výboru, vytvoření návrhu na vklad, kompletace potřebných dokumentů a vložení na soud. Cena služby je 4.000 Kč (v ceně není zahrnut kolek za 2.000 Kč a případné náklady na ověřování podpisů a konverzi dokumentů).  
* protože nám záleží na životním prostředí, rozhodli jsme se maximálně omezit tisk. Veškeré výstupy ze shromáždění tak získáte v elektronické podobě, a to včetně zápisu ze shromáždění. Nově jsme zavedli digitální podpisovou platformu DigiSign, která umožňuje podepisovat zápisy elektronicky, a to i pro naše klienty. Tímto krokem nejen šetříme stromy, ale zjednodušujeme i život našim klientům. Věříme, že toto usnadnění podpisového procesu všichni ocení. Pokud by přeci jen klient požadoval tištěnou verzi zápisu, je možné si ji vyžádat za poplatek 250 Kč.